Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 643/2000 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2000 για τον τρόπο χρησιμοποίησης του ευρώ κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/3/2000


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/3/2011