Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Skip Navigation Links.
Κανονισμός ΕΕ
Οδηγία ΕΕ
Απόφαση ΕΕ
Συνθήκη ΕΕ
Ανακοίνωση/ Σύσταση ΕΕ
Νόμος
Προεδρικό Διάταγμα
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ,ΥΑ) / Απόφαση
Εγκύκλιος
Οδηγίες/ Οδηγός/ Εγχειρίδιο
Ενημερωτικό Σημείωμα
Διάγραμμα
Τυποποιημένο Έντυπο
Κανονισμός Λειτουργίας
Στρατηγικό έγγραφο / Έγγραφο αναφοράς
Έγγραφο Εργασίας
Επίσημο Κείμενο Προγράμματος
Μελέτη
Έγγραφο Εξειδίκευσης
Επικοινωνιακό Σχέδιο
Έκθεση
Φάκελος
Περίληψη
Φωτογραφία/ video
Τηλεοπτική / Ραδιοφωνική / Έντυπη Διαφήμιση
Αφίσα / Φυλλάδιο / Banner
Υπόδειγμα εμβλήματος / πινακίδας, Λογότυπο
Ευρετήρια Όρων
Οδηγός Ωρίμανσης Έργων
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Απόφαση Δικαστηρίου
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
Επιχειρησιακό Σχέδιο

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 14 από 2
Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα (ΕΣΠΑ 2014-2020)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/5/2014
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Απόφαση 1362/2008 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση της Απόφασης 3424 της 1ης Αυγούστου 2006 για την θέσπιση των κατευθυντήριων γραμμών για το κλείσιμο της ενίσχυσης (2000 - 2006) από τα Διαρθωτικά Ταμεία


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/4/2008
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Απόφαση 2007/766/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2007 για την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών και των περιοχών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της συνιστώσας διασυνοριακής συνεργασίας του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/11/2007
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Απόφαση 5439/2007 της Επιτροπής της 05-11-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο σύγκλισης και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/11/2007
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Απόφαση 5441/2007 της Επιτροπής της 05-11-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι " για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης


Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/11/2007
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Απόφαση 5332/2007 της Επιτροπής της 26-10-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης


Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/10/2007
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Απόφαση 5339/2007 της Επιτροπής της 26-10-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης


Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/10/2007
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Απόφαση 702/2006 του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή


Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/10/2006
Αρχή έκδοσης: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Απόφαση 609/2006/EK της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2006 για την ενδεικτική κατανομή, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για το στόχο "Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία" για την περίοδο 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/9/2006
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Απόφαση 2006/594/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2006 για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» κατά την περίοδο 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/9/2006
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Αποτελέσματα 1 - 10 από 14 από 2