Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κεφάλαια Επιχειρηματικού Ρίσκου (Venture Capital) JEREMIE για μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στο στάδιο σποράς/μεταφοράς τεχνολογίας

Έχουν λήξει

Μέσω των Κεφαλαίων Επιχειρηματικού Ρίσκου JEREMIE δίνεται η δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπο σύσταση)στην Ελλάδα που βρίσκονται στο στάδιο σποράς/μεταφοράς τεχνολογίας και δραστηριοποιούνται στους κλάδους τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας να λάβουν χρηματοδότηση δίνοντας ως αντάλλαγμα τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που απασχολεί μέχρι 250 άτομα προσωπικό και είτε ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το ενεργητικό της δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ. Στους επιλέξιμους κλάδους ενίσχυσης συμπεριλαμβάνονται οι  δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίου και υπηρεσιών συνδεδεμένων με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, ενώ η ενίσχυση μπορεί να λάβει τη μορφή κεφαλαίου επιχειρηματικού ρίσκου ή οιονεί κεφαλαίου επιχειρηματικού ρίσκου.

Τα κεφάλαια χορηγούνται μέσω των συνεργαζόμενων Ταμείων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (JEREMIE Openfund II VC Mutual Fund και Piraeus JEREMIE Tech Catalyst VC Mutual Fund).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υφιστάμενη επιχείρηση

Ίδρυση επιχείρησης

Σε ποιους απευθύνεται

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπο σύσταση) των κλάδων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, που βρίσκονται στο στάδιο σποράς/μεταφοράς τεχνολογίας.

Όροι και προϋποθέσεις

Τα Κεφάλαια Επιχειρηματικού Ρίσκου JEREMIE για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπο σύσταση) ...

Τι χρηματοδοτείται

Δίνεται χρηματοδότηση έως 1,5 εκ ευρώ με αντάλλαγμα τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
 

Προϋπολογισμός

€ 26.700.000

Αναλυτικά:
• Εθνική Συμμετοχή ΕΣΠΑ 18.69 εκατ. Ευρώ
• Συμμετοχή Συνεργαζόμενων Ταμείων Επιχειρηματικών Συμμετοχών 8.01 εκατ. ευρώ
 

Περίοδος υποβολής

από 1/4/2013 έως 31/12/2015

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στα συνεργαζόμενα Ταμείων Επιχειρηματικών Συμμετοχών JEREMIE Openfund II VC Mutual Fund http://theopenfund.com   και Piraeus JEREMIE Tech Catalyst VC Mutual Fund www.pjtechcatalyst.com , τα οποία και έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη αξιολόγησης και έγκρισης των κεφαλαιακών επενδύσεων με βάση της επενδυτικής στρατηγικής τους και τους όρους της πρωτοβουλίας JEREMIE.

JEREMIE Openfund II VC Mutual Fund
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Piraeus JEREMIE Tech Catalyst VC Mutual Fund
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/10/2019