Χρηματοδότηση Προγράμματος 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 1,823 δισ. € και κατανέμεται ανά διοικητική Περιφέρεια ως εξής:

  • Θεσσαλία: 604.285.714 € ή το 33,1% του συνόλου
  • Στερεά Ελλάδα: 734.000.000 € ή το 40,2% του συνόλου
  • Ήπειρος: 485.000.000 € ή το 26,6% του συνόλου

Από την ανωτέρω Συνολική Δημόσια Δαπάνη τα 1,105 δισ. € αποτελούν Κοινοτική Χρηματοδότηση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/01/2010