Άξονες Προτεραιότητας 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Στη παρούσα ενότητα παρατίθενται επιγραμματικά οι άξονες προτεραιότητας του Περιφεραικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007- 2013, οι οποίοι είναι οι εξής:

 1. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Θεσσαλίας
 2. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 3. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Ηπείρου
 4. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 
 5. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 6. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ηπείρου
 7. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
 8. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
 9. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Ηπείρου
 10. Τεχνική Υποστήριξη  Εφαρμογής  στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 
 11. Τεχνική Υποστήριξη  Εφαρμογής  στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 12. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής  στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/03/2010