Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Υλοποίησης των Έργων για τους Δικαιούχους του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ με αλλαγή στη σελίδα 7 (16/01/2014)

16/1/2014

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και τον ΕΦΕΠΑΕ εκδόθηκε Νέο Αρχείο του Οδηγού Υλοποίησης για τους Δικαιούχους του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών» που περιλαμβάνει αλλαγή στη σελίδα 7.

 Συνιστάται η προσοχή όλων των Δικαιούχων επενδυτών στο εξής:Σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου σας, πέραν του Οδηγού Προγράμματος και Οδηγού Υλοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όλες τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ή θα εκδίδονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας

Το νέο αρχείο του Οδηγού έχει αναρτηθεί στα Σχετικά Αρχεία της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και στα Σχετικά Αρχεία στις σελίδες παρουσίασης του Προγράμματος ανά Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στους συνδέσμους:

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/1/2014