Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση ανάθεσης έργου

8/3/2010

Η Ενδιάμεση Διαχεριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου προτίθεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Σύμβουλος για θέματα Δημοσιότητας ΕΣΠΑ» με συνολικό  κόστος 28.000 ευρώ.

Καλούνται εξειδικευμένα γραφεία ή φυσικά πρόσωπα με εμπειρία στη δημοσιότητα,   να υποβάλλουν το προφίλ τους εντός 15 ημερών από την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ.

Η πρόσκληση διατίθεται παρακάτω στα σχετικά αρχεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013