Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενημέρωση Τελικών δικαιούχων (σημαίες, λογότυπα, πινακίδες έργων)

28/1/2010

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους για τις υποχρεώσεις υλοποίησης δημοσιότητας που πρέπει να τηρούν για τις πράξεις υπ ' ευθύνης τους.

Οι αρμοδιότητες και τα σχετικά μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας των δικαιούχων διατίθενται παρακάτω στα σχετικά αρχεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013