Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγίες για τη διαδικασία μετάβασης από το Γ΄ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ

1/4/2009

Με την υπ. αριθμ. απόφαση 17205/ ΕΥΣ 2412/ 01.04.2009 ορίζονται οι οδηγίες για τη διαδικασία μετάβασης από την προγραμματική περίοδο 2000 - 2006 (Γ΄ΚΠΣ) στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2009 είναι κρίσιμο γιατί θα πρέπει να επιτευχθούν ταυτόχρονα δύο στόχοι:

  • το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του Γ΄ΚΠΣ και
  • η πλήρης ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ.

Η σχετική απόφαση διατίθεται παρακάτω στα σχετικά αρχεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013