Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 2 από 2 από 1 σελίδες

Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013

13/7/2011 - Ανακοίνωση

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οδηγίες για τη διαδικασία μετάβασης από το Γ΄ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ

1/4/2009 - Ανακοίνωση

Με την υπ. αριθμ. Απόφαση 17205/ ΕΥΣ 2412/ 01.04.2009 ορίζονται οι οδηγίες για τη διαδικασία μετάβασης από την προγραμματική περίοδο 2000 - 2006 (Γ΄ΚΠΣ) στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ.

Αποτελέσματα 1 - 2 από 2 από 1 σελίδες