Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 3 από 3 από 1 σελίδες

Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013

12/7/2011 - Ανακοίνωση

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διημερίδα Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Κεντρικής Ελλάδας (27 - 28 Φεβρουαρίου 2010)

1/3/2010 - Ανακοίνωση

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσε διημερίδα για την ενημέρωση του δημοσιογραφικού κόσμου της Κεντρικής Ελλάδας, σχετικά με την προετοιμασία, τους άξονες προτεραιότητας και τις στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης της Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ανακοίνωση της ΕΔΑ για Υποστήριξη από Νομικό Σύμβουλο

19/2/2010 - Ανακοίνωση

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της, γνωστοποιεί ότι πρόκειται να αναθέσει έργο Παροχής Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό καλεί κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται, ...

Αποτελέσματα 1 - 3 από 3 από 1 σελίδες