Οι τρεις περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, τις οποίες αφορά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου, αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα που επιτρέπουν τη σύνθεση μιας ενιαίας στρατηγικής με κοινούς στόχους για το σύνολο της χωρικής ενότητας Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και οι τρεις περιφέρειες αντιμετωπίζουν σε σημαντικό βαθμό τα προβλήματα τα οποία συνθέτουν εν πολλοίς την εικόνα της αναπτυξιακής υστέρησης του Ελληνικού χώρου εκτός των μητροπολιτικών περιοχών.

Συνεπώς, στα πλαίσια της περιόδου 2007-2013, ο σχεδιασμός του ΠΕΠ αποσκοπεί:

  • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων
  • στη βελτίωση της προσπελασιμότητας
  • στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
  • στην αειφορική διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων
  • στην ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής
  • στην ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας
  • στην αξιοποίηση του τουρισμού και του πολιτισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη
  • στην προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 1,8 δις €.

Ο παρόντας διαδικτυακός τόπος έχει ως στόχο την παροχή πληροφόρησης κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με τις παραπάνω δράσεις, καθώς και τις διαδικασίες και την πρόοδο υλοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου.

Το σχετικό πληροφοριακό υλικό μπορεί να αναζητηθεί σε επιμέρους κατηγορίες όπως είναι οι προσκλήσεις – προκηρύξεις, τα νέα, οι πληροφορίες για δικαιούχους, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κλπ.

20/9/2012 - Συνάντηση-κοινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους φορείς της Ηπείρου με θέμα «Ενημέρωση για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020»

Η Περιφέρεια Ηπείρου διοργανώνει συνάντηση-κοινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους φορείς της Ηπείρου με θέμα «Ενημέρωση για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020» την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11:00πμ στο ξενοδοχείο Du Lac στα Ιωάννινα

Περισσότερα

14/7/2011 - Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου

Περισσότερα

8/3/2010 - Πρόσκληση ανάθεσης έργου

Η Ενδιάμεση Διαχεριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου προτίθεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Σύμβουλος για θέματα Δημοσιότητας ΕΣΠΑ».

Περισσότερα

28/1/2010 - Ενημέρωση Τελικών δικαιούχων (σημαίες, λογότυπα, πινακίδες έργων)

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους για τις υποχρεώσεις υλοποίησης δημοσιότητας που πρέπει να τηρούν για τις πράξεις υπ ' ευθύνης τους.

Περισσότερα
Όλα τα νέα